Vítejte na stránkách Spolku Přátel Matky Země

Přátele zde spojuje láska k matičce Zemičce, vděčnost za její dary, láska k přírodě a k tradicím, vzájemná úcta a šíření pozitivní energie.

Úctu k našim předkům vyjadřujeme projektem Zpět k tradicím, kde se snažíme navázat na kořeny dávných tradic a propojit se s energií předků a Matky Země.

Pokud jsi člověk tvořivý, nebo umělecky založený a chceš se zapojit, jsi na správném místě.


Nejbližší připravovaná akce:

-


Účel spolku dle stanov:

Účelem spolku je podpora občanům a obcím při vytváření lepšího životního prostředí, šíření informací o staroslovanských tradicích a jejich obnově, podpora společenských aktivit v Plzeňském kraji.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  • zvelebování životního prostředí
  • prevence drog ve městě, kampaň a projekty proti drogám
  • podpora vzájemné výpomoci občanů protislužbou
  • podpora lidí s postižením či ohrožením života
  • obnovování staroslovanských tradic
  • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)
  • poradenské a konzultační činnosti