Zpět k tradicím

"S ÚCTOU K PŘEDKŮM, S LÁSKOU K TRADICÍM !"

S námi si vzpomenete, jak je život krásný!

Projekt "ZPĚT K TRADICÍM" má připomenout a přivést lidi zpět k dřívějším lidovým zvykům našich pradědů, babiček a ke kořenům a k tradicím našich předků Keltů a Slovanů a uvědomit si sounáležitost, jednotu (pospolitost), vzájemnou úctu, i k sobě, propojení a respekt k přírodě a Matce Zemi. Uvědomovat si a společně prožívat krásné okamžiky radosti, lásky, vzájemného porozumění, pocítit podporu a sílu vzájemné pomoci a důležitost rodiny a pochopit tu pravou podstatu duchovních hodnot. Oživováním těchto tradic, oslavujeme život, život v hojnosti a nalézáme opět cestu sami k sobě. Akce jsou připravovány převážně zážitkovou formou, aby v lidech zanechaly něco víc, hlubší pocity, dojmy a nezapomenutelné momenty!

Těším se na milá setkávání, příjemné chvíle s vámi na některé z dalších akcí tradic i případnou spolupráci.