Spolek Přátel Matky Země

Spisová značka: L 7990 vedená u Krajského soudu v Plzni

Název a sídlo

Spolek Přátel Matky Země je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je na adrese Dolní Lukavice, Dolní Lukavice 76, PSČ 334 44.

Účel spolku

Účelem spolku je podpora občanům a obcím při vytváření lepšího životního prostředí, šíření informací o staroslovanských tradicích a jejich obnově, podpora společenských aktivit v Plzeňském kraji.

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného výše, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

  1. a)     zvelebování životního prostředí,
  2. b)     prevence drog ve městě, kampaň a projekty proti drogám,
  3. c)     podpora vzájemné výpomoci občanů protislužbou,
  4. d)    podpora lidí s postižením či ohrožením života,
  5. e)    obnovování staroslovanských tradic,
  6. f)     pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
  7. g)    poradenské a konzultační činnosti.

Dokumenty spolku

  1.  L 7990/SL1/KSPL - zápis z ustavující schůze + stanovy - pdf soubor
  2.  L 7990/SL2/KSPL - zápis z jednání výboru - pdf soubor
  3.  SPMZ_vypis-967029 - výpis ze spolkového rejstříku