Proč se stát členem spolku

Přihláška ke členství - vyplněnou přihlášku zašlete na adresu spolku

Milí přátelé, dobří lidé, rádi bychom přijali a požádali vás o vaše oficiální členství v SPMZ, pomůže nám to k získání větší částky dotací na akce spolku a jejich uskutečnění. členství je zdarma, navíc vám plynou výhody člena na akcích, vstup, občerstvení zcela zdarma apod. Budeme touto cestou moc rádi za vaši podporu v šíření pozitivní energie a obnovování tradic.Více info níže:

ÚCTOU K PŘEDKŮM, S LÁSKOU K TRADICÍM !"

S námi si vzpomenete, jak je život krásný!

Spolek Přátel Matky Země založili manželé Lexovi s pár dalšími členy dobrovolníky, kterým též není lhostejné, co se děje na naší Zemi, se zájmem oživovat lidové a dřívější původní tradice a zvyky a úctou k přírodě a zvelebování životního prostředí. Hlavní projekt spolku "ZPĚT K TRADICÍM" má připomenout a přivést lidi zpět k dřívějším lidovým zvykům našich pradědů, babiček a ke kořenům a k tradicím našich předků Keltů a Slovanů a uvědomit si sounáležitost, jednotu (pospolitost), vzájemnou úctu, i k sobě, propojení a respekt k přírodě a Matce Zemi. Uvědomovat si a společně prožívat krásné okamžiky radosti, lásky, vzájemného porozumění, pocítit podporu a sílu vzájemné pomoci a důležitost rodiny a pochopit tu pravou podstatu duchovních hodnot. Oživováním těchto tradic, oslavujeme život, život v hojnosti a nalézáme opět cestu sami k sobě. Akce jsou připravovány převážně zážitkovou formou, aby v lidech zanechaly něco víc, hlubší pocity, dojmy a nezapomenutelné momenty a oživily tak i pravý a původní význam svátků apod.

Již námi uskutečněné akce převážně na Dolnolukavicku od roku 2014…. Letní Slunovrat 2014,2015,2018, Vítání jara 2016,2017,2018, Otevírání studánek 2017, Svatojánská noc aneb Dobrodružná výprava za bylinami 2016, Čtení pohádek „ Pod Lípou“ jako za starých časů 2016,2017.

Pokud i ty jsi přítel Matky Země a není ti lhostejné, co se jí děje a rád bys nějak, jakkoliv přispěl pro její blaho, jsi vítán! Přátele zde spojuje láska k matičce Zemičce, vděčnost za její dary, láska k přírodě a k tradicím, vzájemná úcta a šíření pozitivní energie. Pokud jsi člověk tvořivý nebo umělecky založený a máš co nabídnout, jsi též na správném místě. I když třeba neoplýváš žádným talentem, ale máš hmotný majetek či finance a souzníš s touto vizí, můžeš nás podpořit nějakým darem či příspěvkem, který půjde na organizování dalších akcí a veškeré náklady s tím spojené. Přivítáme jakoukoliv spolupráci a zapojení dobrovolníků i dalších obcí. Nabídněte nám nějakou pomoc, činnost z oblasti řemesel (spíše dobových) či lidové tvořivosti, ruční práce, umění, stylové hudby apod. Vítáme inspiraci i od Vás. Neskrývejte svůj um a poklady doma, zapojte se a šiřte je s námi mezi lidi na akcích spolku.

Pokud se vám tato dobrovolná činnost líbí, rádi přivítáme nové členy. I ty se můžeš stát bezplatně dobrovolným členem spolku a využít tak i další výhody členství a díky tomu nám tak pomoci i k větší šanci na získání dotací na takovouto činnost. Moc děkujeme i za dosavadní spolupráci na akcích a všem přejeme jen to nejlepší.

Ke stažení: Přihláška ke členství (Přihlášku vytiskněte, vyplňte a zašlete na adresu sídla spolku)

Pro další dotazy, informace či ke členství se hlaste u pí. Lexové 604916990