Zpět k tradicím

Tento projekt vznikl z mého zájmu o lidové zvyky a duchovní tradice našich pradědů a babiček a hlavně našich předků.