Zpět k tradicím

Tento projekt vznikl z mého zájmu o lidové zvyky a duchovní tradice našich pradědů a babiček a hlavně našich předků.


Ukliďme Česko

Účastníme se dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni)


Den za obnovu lesa

Účastníme se unikátní celorepublikové akce v sázení nového druhově pestrého lesa. Pořádají Lesy ČR.